Japanse uitkeringen - Wezen

Is uw overleden ouder in de Tweede Wereldoorlog als burger door de Japanners geïnterneerd in Azië? Of als militair krijgsgevangen gemaakt? En heeft uw ouder de Japanse uitkering (JU) nooit ontvangen. Of is hij of zij overleden tijdens die periode? Dan heeft u als nabestaande mogelijk recht op een Japanse uitkering (JU). Dit is voor burgers geregeld in het 'Yoshida-Stikker' akkoord en voor militairen op basis van het Vredesverdrag met Japan en de 'Birma-Siam-spoorlijn regeling'.

Veel nabestaanden weten dit niet, omdat dit met name in de vijftiger jaren speelde.

Voorwaarden als uw ouder toen burger was

  • De uitkering is nog niet uitbetaald.
  • U kunt aantonen dat u een nabestaande bent.
  • Uw ouder had de Nederlandse nationaliteit tijdens de internering. Of was Nederlands onderdaan en heeft vóór 8 juli 1956 de Nederlandse nationaliteit gekregen en bezat deze ook nog op 8 juli 1956.
  • Uw ouder was vóór 15 augustus 1945 minimaal 6 maanden door de Japanners in Azië geïnterneerd in een erkend interneringskamp. Dit kan onder andere blijken uit een erkenning in het kader van de 'Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945" (WUV), mits deze erkenning is gebaseerd op een internering in een JU erkend kamp.

Voorwaarden als uw ouder toen militair was

  • De uitkering is nog niet uitbetaald.
  • U kunt aantonen dat u een nabestaande bent.
  • Uw ouder was in dienst bij de Nederlandse strijdkrachten, met name bij het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) of de Koninklijke Marine.
  • Uw ouder heeft minimaal 6 maanden in een Japans krijgsgevangenkamp gezeten.
  • Uw ouder heeft na de bevrijding, bij de soevereiniteitsoverdracht of later, niet de nationaliteit aangenomen van één van de volgende landen: Indonesië, Cambodja, India, Laos, Pakistan, de Filippijnen, of Vietnam.

Heeft uw overleden ouder als krijgsgevangene aan de Birma-Siam-spoorlijn gewerkt? Dan kunt u een extra uitkering krijgen.

Wat kunt u krijgen?

Voor burgers is destijds een eenmalige uitkering van Fl. 415,- vastgesteld. Tegenwoordig heeft dat een waarde van € 188,32. Voor militairen werd de uitkering vastgesteld op Fl. 264. Tegenwoordig heeft dat een waarde van € 119,80. Heeft uw echtgenoot of ouder aan de Birma-Siam-spoorlijn gewerkt, dan komt daar Fl. 61,73 (€ 28,01) bij.

Afhandelingtermijn

Deze is normaal gesproken 3 maanden, maar kan soms verlengd worden. Bijvoorbeeld als we aanvullende gegevens van u nodig hebben.

Hoe aanvragen

U kunt uw aanvraag schriftelijk indienen bij:

SAIP
Postbus 1263
6400 BG Heerlen
Nederland