Stichting Administratie Indonesische Pensioenen

Japanse uitkeringen

Bent u in de Tweede Wereldoorlog als burger door de Japanners geïnterneerd in Azië? Of bent u als militair krijgsgevangen gemaakt? Dan heeft u mogelijk recht op een Japanse uitkering (JU). Dit is voor burgers geregeld in het 'Yoshida-Stikker' akkoord en voor militairen op basis van het Vredesverdrag met Japan en de 'Birma-Siam-spoorlijn regeling'.

Voorwaarden voor burgers

  • U had de Nederlandse nationaliteit tijdens de internering. Of u was Nederlands onderdaan en heeft vóór 8 juli 1956 de Nederlandse nationaliteit gekregen én bezat deze ook nog op 8 juli 1956.
  • U bent vóór 15 augustus 1945 minimaal 6 maanden door de Japanners in Azië geïnterneerd in een JU erkend interneringskamp. Dit kan onder andere blijken uit een erkenning in het kader van de 'Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945" (WUV), mits deze erkenning is gebaseerd op een internering in een JU erkend kamp.

Voorwaarden voor militairen

  • U was in dienst bij de Nederlandse strijdkrachten, met name bij het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) of de Koninklijke Marine.
  • U heeft minimaal 6 maanden in een Japans krijgsgevangenkamp gezeten.
  • U heeft na de bevrijding, bij de soevereiniteitsoverdracht of later, niet de nationaliteit aangenomen van een van de volgende landen: Indonesië, Cambodja, India, Laos, Pakistan, de Filippijnen, of Vietnam.

Heeft u als krijgsgevangene aan de Birma-Siam-spoorlijn gewerkt? Dan kunt u een extra uitkering krijgen.

Wat kunt u krijgen?

Voor burgers is destijds een eenmalige uitkering van Fl. 415,- vastgesteld. Tegenwoordig heeft dat een waarde van € 188,32. Voor militairen werd de uitkering vastgesteld op Fl. 264. Tegenwoordig heeft dat een waarde van € 119,80. Heeft u aan de Birma-Siam-spoorlijn gewerkt, dan komt daar Fl. 61,73 (€ 28,01) bij.

Afhandelingtermijn

Deze is normaal gesproken 3 maanden, maar kan soms verlengd worden. Bijvoorbeeld als we aanvullende gegevens van u nodig hebben.

Hoe aanvragen

U kunt uw aanvraag schriftelijk indienen bij:

SAIP
Postbus 1263
6400 BG Heerlen
Nederland

Telefoon: +31 (0)45 5793058

© SAIP | Aansprakelijkheid (disclaimer & privacy) | Realisatie RS&P