Een klacht indienen

U kunt uw klacht op de volgende manieren indienen:

Schriftelijk via e-mail

Vul het contactformulier in, verzend het en we nemen contact met u op. Vul onder 'Uw vraag of opmerking' uw klacht in.

Schriftelijk via post

SAIP
Postbus 1263
6400 BG Heerlen
Nederland

Via telefoon

+31 (0) 45 5793058

Afhandelingtermijn

Uw klacht handelen we af binnen 6 weken na ontvangst. Een vertraging van maximaal 4 weken is mogelijk. Is hiervan sprake, dan brengen we u vooraf op de hoogte.