Overige werkzaamheden van de SAIP

Hieronder een overzicht van overige werkzaamheden die de SAIP doet:

Toekenning eretekens

Elk jaar verzorgt de SAIP nog de toekenning en herverstrekking van een aantal eretekens aan veteranen. Denk aan het Oorlogsherinneringkruis, het ereteken voor Orde en Vrede en het Demobilisatiespeldje.

Genealogisch onderzoek

Onze archieven bevatten veel informatie. Daarom ontvangen we veel informatieverzoeken van particulieren in het kader van familie- en stamboomonderzoek. Wanneer u een verzoek indient, verzoeken wij u uw eigen adresgegevens alsmede de naam, voorletters en geboortedatum van de persoon, waarvan de informatie wordt gevraagd, te verstrekken.

Rietkerk-uitkering

Deze uitkering, die door de SAIP wordt uitbetaald, is voor een bepaalde groep Molukkers die in 1951 en 1952 naar Nederland zijn overgebracht door de Nederlandse regering. Tot 1991 konden de 'Rietkerk-uitkeringen' aangevraagd worden. Nu niet meer.